174/1 ถ.เจริญกรุง แขวงยานนาวา,
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

(662) 307-8576
(662) 211-3040

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User
ฮิต: 232
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการวิจัยจัดสร้างต้นแบบเครื่องบินทะเล